CITROËN FORSIKRING
ANSVAR - DELKASKO - FULL KASKO - CITROËN SAFETY
 

Informasjon om forsikringer som kan tegnes gjennom Autoco Bærum AS.

Ansvar
Ansvarsforsikring er en lovpliktig minimums-forsikring for bil.

Den omfatter erstatningsansvar efter bilansvarsloven ved skade på andre personer eller deres eiendeler.
Delkasko
Delkasko dekker skader på bilen som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon, samt bruddskade på vinduer.

Delkasko dekker også tyveri av eller fra bilen, tyveriforsøk, og skader som følge forsøk på tyveri.
Delkasko inkluderer også redningsforsikring
Full kasko

Full Kasko dekker skader på bilen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre hendelse.

Forsikringen omfatter også leiebil og dekning på bagasje for inntil kr 5 000 ved tyveri, brann og kollisjon. I tillegg dekkes alt som er nevnt under delkasko.

  Citroën Safety
Den beste bilforsikringen til spesialpris i 3 år -
Med Safety Forsikring Safety blir bilen godt forsikret til en gunstig forhandlerpris de 3 første årene du eier bilen.
Det forutsettes at Citroëns serviceprogram følges i 3-årsperioden.
Forsikringen fornyes for ett år av gangen, så man trenger ikke å binde seg til 3 år.
  Rettshjelp
Rettshjelpforsikring inngår i bilforsikringen og dekker utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner.