INFORMASJON OM
EU KONTROLL
 
 

 
 

HVA ER EU KONTROLL


EU-kontroll er en Periodisk KjøretøyKontroll (PKK) som er en lovpålagt kontroll av et kjøretøy, både i Norge og i EU-landene.
Målet med kontrollen er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Kontrollen består av en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres bl.a. lys, sikt, bremser osv. I miljødelen måles støy og avgasser.

Biler som er registrert før 1. januar 1960 er dog fritatt fra kontroll.

 
 

HVEM ER ANSVARLIG

Det er bileier som har ansvar for at kjøretøyet blir kontrollert innenfor kontrollfristen. Det sendes ingen påmindelse om fristen fra Statens Vegvesen. Vi anbefaler at du bestiller tid for kontroll i god tid før tidsfristen, slik at eventuelle reparasjoner kan bli utført innen tidsfristen. Vårt verksted er godkjent av Statens Vegvesen, derfor kan du bestille og få utført kontroll hos oss:

Ring Autoco Bærum AS kundemottaget, tel. 67 17 71 08 eller 67 17 71 09.

 
 
HVILKE KJØRETØY SKAL KONTROLLERES

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:
- Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
- Deretter hvert andre år

Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:
- Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
- Deretter årlig

 
 

NÅR SKAL KJØRETØYET MITT KONTROLLERES?

Kontrollåret bestemmes av årsmodellen:
Siste siffer i registreringsåret da bilen var ny er bestemmende (dette fremkommer av bilens vognkort).
Like siffer (0,2,4,6,8) gir årstall med like sluttsiffer, f.eks. 2016. Ulike siffer (1,3,5,7,9) gir årstall med ulike sluttsiffer, f.eks. 2015. 

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet:
- skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar
- skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar
- skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
- skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
- skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
- skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
- skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
- skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
- skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
- skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Eksempel:  en bil registrert første gang i 1999 med reg.no. CE 45903 skal kontrolleres i 2011, 2013, 2015, 2017 osv. og måneden i disse årstallene er mars, fordi siste siffer i nummeret er 3.

 
 

NYE RUTINER FRA 8. JUNI 2015

Hvert år gjennomføres det nærmere to millioner periodiske kjøretøykontroller i Norge, inkludert etterkontroller. Den 8. juni 2015 fikk Statens Vegvesen nytt register for disse kontrollene. Dette medfører noen endringer for den som skal levere bilen til kontroll. Nyhetene er:

- Kontrollseddelen får ny utforming. Den vil ikke lenger vise alle punktene, bare punktene der det er funnet feil.
- Nye punkter er bl.a. kontroll av ladekabel på elbiler og refleksvest i bil .
- Ved alvorlige feil blir det anledning til å gi bruksforbud i flere tilfeller enn tidligere.
- Bedre rutiner på stikkprøver: Som tidligere kan du bli valgt ut til en stikkprøvekontroll hvor Statens vegvesen undersøker at resultatet av kontrollen er korrekt.

Stikkprøve kontrollen vil nå oftere bli foretatt hos kontrollorganet. Blir bilen din valgt ut, må bilen bli stående til stikkprøven er gjennomført. Dette vil ta ca. én time. I spesielle tilfeller kan det avtales at stikkprøven i stedet foretas dagen etter for eksempel på trafikkstasjonen.