CITROËN LITTERATUR
CITROPHILE OG GUDINNEN

  

 

 


TIDSSKRIFTET CITROPHILE

Citrophile er et tidsskrift for flere Citroën-klubber i Norge, noe som sikrer en svært høy kvalitet på bladet.

Citrophile ble grunnlagt i 2006 i anledning av at flere Citroen-klubber i Norge ønsket å utgi en samlet utgivelse av sine respektive medlemsblader.

Citrophile innehar således seksjoner for hver enkelt av de medvirkende klubber.

Citrophile er et felles organ for
- Norsk 2CV klubb,
- Østfold 2CV klubb,
- Traction Norvège,
- ID/DS-klubben,
- Norsk CX klubb og
- SM Club Norvège

Citrophile utkommer 5 ganger i året. Abonnement kan tegnes gjennom klubbene, f.eks. her:

Norsk CX klubb:  link >>
.


ISSN 1890-3207

Citrophile ble tidlig godkjent som "periodikum" og dermed tildelt ISSN-nummer, og hver utgivelse er å finne i arkivene til nasjonal-biblioteket.

Kontaktperson for tidsskriftet er
Morten P. Ruud, Økern Torgvei 5A, 0580 Oslo

     
KUNSTEN Å VEDLIKEHOLDE EN GUDINNE 
 Tekniske artikler samlet i bok av DS/ID klubb Norge
Boken er utgitt i 2009 og har over 200 sider bestående av tekniske artikler som i hovedsak stammer fra klubbens medlemsblad Attraction, samt fra Citrophile, men nye artikler skrevet for anledningen er også med.

Artiklene dreier seg naturlig nok primært om DS/ID-modellene, men da de inneholder mye generelt om motor, elektrisk, hydraulikk m.m. fremstår boken veldig interessant for eiere av andre modeller også.

Artiklene er fulle av tegninger, illustrasjoner og noen fotografier, som gjør dem til trivelig lesning for alle som er teknisk interessert.

Redaktør er Harald Kulstad, og øvrige medlemmer av redaksjonskomitéen er Arne Lund, Sturla Bang og Torbjørn B. Tynning.

Deres mening var ikke å lage en komplett reparasjonshåndbok, men å sikre at masse egne erfaringer, beskrivelser og råd fra klubbens med-lemmer kunne bli satt i system og tatt vare på for eftertiden. Således blir boken ganske unik.

Boken koster kr. 365,- inkl. porto, og den kan bestilles hos Torbjørn B. Tynning som sender den i posten til ønsket adresse.

Boken er registrert med ISBN 978-82-8161-004-0 og bærer tittelen
"Kunsten å vedlikeholde en Gudinne".


Torbjørn B. Tynning


DS.modell, her illustrert ved Arne Lunds
velkjendte taxi.
 
Nedlasting:


Llnk:
pt ikke tilgjengelig