Miljø L'environnement
AIRDERAM - MILJØSIGNATUREN

 

 

 

 

 

Som en ansvarsbevisst bilprodusent er vi ledende i Europa på lave CO2-utslipp. For å understreke selskapets miljøengasjement lanserte Citroën i 2007 en egen miljøsignatur: Airdream

En bil må oppfylle tre kriterier for å få tildelt miljøsignaturen Airdream:
1) Ha lavt CO2-utslipp. Modellene skaï ikke slippe ut mer enn 140 g CO2 per kilometer.
2) Være produsert på on ISO 14001-sertifisert fabrikk. Alle produksjonsstedcr oppfyller de strenge kravene for ISO 14001-sertifisering (færre problemer. kontinuerlig forbedring. etc.).
3) Være 95 % resirkulerbar. Sporbarhet, gjenvinning og demontering.
Alt gjøres for å kunne gjenvinne bilmaterialer til energi.

Markedsledende i Europa

Citroën er det bilmerket som setter standarden i en gruppe som er ledende pà lave CO2-utslipp i Europa. Med modellen C1. som bare slipper ut 106 g C02/km. er det Citroën som leder an innen økologiske og økonomiske biler med en markedsandel pà 23 % i segmentet for biler med utslipp på 110 g C02/km eller lavere.
I 2009-klassifiseringen som ble publisert av ADEME (det franske miljø- og energidirektorat) om bil-salget i 2008, ble PSA Peugeot Citroën Group rangert på første plass blant bilprodusenter i Europa med gjennomsnittlige C02-uts!ipp på 140 g/km.

Et hovedelement i vår strategi er å utvikle teknologi som tar hensyn til miljøet. noe som illustreres av den omfattende bruken av common rail systemet i HDi-dieselrnotorene. Disse motorene reduserer CO2-utslippene med 20 % sammenlignet med konvensjonelle motorer.