Miljø L'environnement
TYPER AV DRIVSTOFF

 

 

Bio-drivstoff

 

 

Bio-diesel og bio-etanol

Citroën markedsfører motorer laget for å kunne kjøre på biodrivstoff: bio-diesel for HDi-diesel-motorer og bio-etanol for bensinmotorer.

Bio-diesel og bio-etanol bidrar til å redusere den globale oppvarmingen gjennom en reduksjon av CO2-utslippene (den viktigste miljøgassen) fra biler. Bio-drivstoff begrenser forurensningsutslipp fordi de ikke inneholder bly og bare inneholder små mengder svovel. De har et høyt oksygeninnhold , slik at hvis de blandes med vanlig drivstoff, forbedres forbrenningen, og utslippene av partikler., karbon-monoksyd og andre forurensningsstoffer reduseres.

Bio-diesel

Bio-diesel er en blanding av diesel og vegetabilsk olje produsert av plante-produkter som raps, solsikke, soya eller palmeolje. Denne oljen omdannes kjemisk til VOME (metylester fra vegetabilsk olje), som derefter blandes med diesel. Europeiske bestemmelser tillater 5 % VOME i diesel- drivstoff. Ved bruk av B30-bio-diesel reduseres CO2-utslippene med 18 % og partikkelutslippene med 22 %.

Bio-etanol

Bio etanol er en blanding av bensin og etanol. en alkohol som pnoduseres under gjøring av sukker (sukkerbete eller sukkerrør) eller stivelse fra kornprodukter (hvete, mais, etc.). Citroën har utviklet bensinmotorer som kan bruke drivstoff som inneholder opptil 10 % etanol (E10-drivstoff). Bruk av E10-drivstoff reduserer C02-utslippene (fra produksjon til forbrenning) med omkring 6 %.

I enkelte land, for eksempel Brasil og Sverige. selger vi også biler som er basert pà FlexFuel-teknologien, det vil si at de kan kjøre på drivstoff som inneholder opptil 85 % etanol.

Citroën er oppmerksom på problemstillingene knyttet til matvareproduksjon og energi-jordbruk. Selskapet følger nøye med på undersøkelser rundt annengenerasjons biodrivstoff, om fortsatt er på forskningsstadiet (bruk av hele planten, bruk av biomassen, tang, etc.}. Vi vil sikre at våre motorer er kompatible med disse typer drivstoff når de kommer til fasen for industriell pnoduksjon omkring 2020-2030.

 


CNG


Komprimert naturgass, CNG (Compressed Natural Gas)

Komprimert naturgass (som er tilgjengelig på C3 og Berlingo First) er et fossilt brennstoff som finnes i store mengder og er mer effektivt i bruk (oktantall på mellom 125 og 130). Det er økologisk, økonomisk og sikkert.

Økologisk:
Det reduserer CO2 utslippene med mellom 25-30 % sammenlignet med bensing og fører ikke til utslipp av hverken svoveldioksyder eller bly. Det benyttes som drivstoff allerede i mer enn fire millioner biler over hele verden.

Økonomisk:
Prisen er generelt konkurransedyktig og ligger under prisen for bensin eller diesel. Det er innført en rekke ulike skattefordeler for eiere av en CNG-bil.

Sikkert:
CNG er lettere enn luft og løser seg raskt opp dersom det skulle oppstå en lekkasje uten at det dannes eksplosjonsfarlige lag eller brannfarlige dammer. Det finnes ingen begrensninger på tilgang med tanke på parkeringslokaler under bakken. Alle Citroëns CNG-biler er godkjent og blir utstyrt med ypperste av sikkerhetssystemer.