Merket La Marque
IDENTITET

 

 

André Citroën
Citroën som bilmerke ble oppfunnet av André Citroën, født 1878. Han er å anse som en av de viktigste personer inne bilindustrien. Hans talent var knyttet til de eksepsjonelt visjonære egenskapene som han utviste. Han var bare 24 år da han etablerte sitt første selskap. Hans målsetning var å gjøre bilen til en et rimelig hverdagsobjekt.

Doble vinkler
Symbolet på merket Citroën er de doble chevroner, eller de doble vinkler som danner dets logo.
Under et Polen-besøk i 1900 oppdaget André Citroën en tannhjuls-fresingsprosess basert på vinkel formet design. Han kjøpte lisensen til produksjonen og valgte naturlig nok symbolet som sitt varemerke.

Kreativ teknologi
Som en gest til Citroëns historie ble den nye signaturen "Créative Technologie" lansert på grunnleggerens fødselsdag, den 5 februar 2009. Kreativitet er innebygget i Citroëns DNA. Teknologi er det fundamentalt viktigste for bilprodusentene. Créative Technologie omfatter mer enn kunststykker utført av forskere og teknologisk ekspertise. Det betyr å finne viktig og uventede løsninger for nye kjøretøyer og nye tjenester. Créative Technologie er mer enn bare signaturen. Det gjenspeiler like mye de forventninger som Citroën formidler.